Danmarks kommende højskole
for unge og civilsamfund

Højskolen
Virke

Her på siden kan du følge med i etableringen af civilsamfundshøjskolen VIRKE. Du kan læse om koncept, samarbejdspartnere, vedtægter og ikke mindst status på projektet.

VISIONEN

Vores vision er et aktivt civilsamfund, hvor flest mulige mennesker udøver et engageret demokratisk medborgerskab, så vi i fællesskab møder de udfordringer, der truer i horisonten.

Vores mål er at være et toneangivende civilsamfundslaboratorium i Danmark for alle, der ønsker at bidrage til NGO-sektoren og civilsamfundet i øvrigt.

Dette vil vi gøre ved at skabe de bedste rammer for læring, facilitering, erfaringsudveksling og networking mellem unge og danske civilsamfundsorganisationer med henblik på at styrke vores elevers aktive demokratiske medborgerskab og skabe en større samhørighed og synergi blandt danske NGO’ er.

VIRKE

Højskolen VIRKE vil bygge på folkehøjskoletraditionen som en selvejende institution under kulturministeriets bestemmelser. Den vil være for kursister, som gerne vil være en del af NGO-verdenen, lære mere om civilsamfundet eller starte deres egne projekter.

Vi arbejder på at etablere VIRKE på Ørritslevgaard nær Otterup på Nordfyn. En central beliggenhed med adgang fra hele landet. Højskolens repræsentantskab vil primært bestå af repræsentanter fra ca. 30 danske civilsamfundsorganisationer.

Undervisningen vil være en blanding af teoretiske og praktiske fag, der først og fremmest skal give eleverne værktøjer og drive til at indgå som aktive og dannede medborgere i samfundet.

Konkret vil undervisningen bidrage med relevante og tidssvarende værktøjer i alt fra fundraising, frivillighed og rekruttering til kommunikation, økonomistyring og business intelligence. Både fagudbud og indhold vil, pba. årlige evalueringer, løbende blive justeret efter vores elevers og civilsamfundets efterspørgsel.

Derudover vil undervisningen inddrage repræsentantskabets medlemmers nyeste erfaringer direkte. Konkret ved at invitere mindst ét medlem om ugen til oplæg og workshops.

Dette vil samlet set sikre, at undervisningen vil reflektere den aktuelle virkelighed og de reelle behov ude i alle afkroge af civilsamfundsdanmark.

Vores mål er i sidste ende at fusionere højskoletraditionen med civilsamfundet og lokale unge for at skabe et laboratorium, der forbedrer vores elevers evner og drive til at indgå som aktive dannede medborgere i eksisterende organisationer, eller til at søsætte deres egne initiativer.

Samtidigt vil Højskolen VIRKE bl.a. fungere som et nationalt videnscenter og rekrutteringsbase, som (især små og mellemstore) organisationer bidrager til og får inspiration fra.

Ambitionen rækker på den måde ud over højskolen på mindst 5 måder, som du kan læse om herunder:

Vores ambition

1

Vi vil bidrage til at skabe generationer af danske unge, som er afklarede og har gå-på-mod såvel som viden, redskaber og netværk, så de kan realisere deres ideer og engagement.

2

Vi vil være et civilsamfunds-laboratorium, hvor nye initiativer og organiseringsformer udtænkes, udvikles og testes til gavn for unge såvel som etablerede organisationer og i sidste ende det demokratiske samfund.

3

Vi vil være med til at sikre civilsamfundets indflydelse og relevans i vores demokrati ved at bidrage til kvalificering af den fremtidige frivillige og lønnede arbejdskraft.

4

Vi vil forstærke synergieffekten mellem to af de største fortalere for engagement, handling og fællesskab i Danmark; civilsamfunds-organisationerne og højskolerne.

5

Vi vil skabe rammer for, at vores elever får en kritisk sans og fornemmelse for bæredygtige, digitale værktøjer, som skal bidrage til et civilsamfund, der skal indgå i en tiltagende digital verden.

Vores værdier

Faglighed

Vi mener, at faglige kompetencer er en afgørende forudsætning for, at vi kan skabe en bæredygtig forandring i verden.

Social ansvarlighed

Vi mener, at de mest meningsfulde bidrag til verden bliver til i samarbejdet med andre og i anerkendelse af, at vi grundlæggende er afhængige af hinanden.

Bæredygtighed

Vi går ind for en stærk bæredygtighed, og vi stræber efter at skabe menneskelig og samfundsmæssig værdi med blik for grønne alternativer og nye økonomier, så  fremtidige generationer også har mulighed for at opfylde deres behov.

Frihed

Vi mener, at vores individuelle frihed forudsætter et stærkt fællesskab, der indebærer en oprigtig åbenhed over for andre synspunkter og kulturer.

Selvstændighed

Vi ønsker at danne mennesker som tænker selvstændigt og kritisk i forhold til deres eget værdisæt og bidrag til verden.

Mod til at handle

Vi mener, at vores ideer først får værdi, når de bliver ført ud i virkeligheden. Det vigtigste mål for højskolen er at støtte mennesker i at turde handle ud fra deres overbevisning. Risikere fejl og lære af dem, når de sker. Og investere sig selv i de projekter, de tror på.

Stedet

At finde de helt rigtige rammer til et projekt som VIRKE er en lang rejse. Flere forskellige bygninger har været i spil, men i sidste ende har intet kunne konkurrere med den gamle herregård, Ørritslevgaard, på Nordfyn, som vi satser benhårdt på at kunne købe og sætte i stand.

Om os

Højskolen VIRKE har  indtil videre 25 civilsamfundsaktører med ca. 200.000 medlemmer/frivillige, der indgår i repræsentantskabet, eller som støtter projektet formelt samt et advisoryboard.

Bestyrelsen består af Julie Frøkjær, Sarah Borger, Lucas Nielsen, Mathias Findalen, Niels Kudahl og Bogdan Vasii.

Du kan læse VIRKEs vedtægter her og tag endelig kontakt, hvis du har lyst til at høre mere om medlemsskab for dig eller din organisation.

Medlemmer

Vil du høre mere om projektet?

Vi vil meget gerne fortælle mere om højskolen, tankerne bag og status. Vi er altid interesserede i nye inputs og idéer, så tag endelig kontakt.

Mail: hoejskolenvirke@gmail.com

Tlf: 2251 2055